targi_partners_prgsv

30 years of experience on the Polish raw materials and technology market has taught us that together we can achieve more, and joint ventures build lasting relationships based on mutual respect and trust. Thanks to this, JAK Sp. z o.o. can boast long-term cooperation with its partners both at home and abroad. Here is a list of contractors who have given us their trust and which we represent in Poland:

icon

CEDIE

w zakresie modyfikatorów i sferoidyzatorów

icon

GTP Schäfer

w zakresie zasilaczy i otulin egzotermicznych

icon

Richard Anton KG

w zakresie nawęglaczy

icon

PROGELTA

w zakresie odlewniczych systemów zalewania, sferoidyzacji drutem i modyfikacji żeliwa

icon

JML Industrie

w zakresie systemów chłodzenia, wybijania odlewów oraz przerobu mas formierskich

icon

Żeleznik AD

w zakresie śrutu staliwnego

icon

HUNTER

w zakresie automatycznych, bezskrzynkowych linii formierskich

icon

AMG

w zakresie grafitów naturalnych i grafitowych smarów kuzienniczych

icon

SAS Réfractaires

w zakresie materiałów ogniotrwałych i odżużlaczy do metalurgii żeliwa

icon

SCOVAL

w zakresie mieszarek i urządzeń do kontroli parametrów mas formierskich

icon

FRITZ HANSBERG

w zakresie urządzeń do produkcji rdzeni

icon

DURCORIT

w zakresie materiałów do napraw odlewów