Systemy zasilania odlewów

Firma GTP Schäfer GmbH jest jednym z wiodących producentów zasilaczy egzotermicznych i otulin izolacyjnych w Europie. Od momentu założenia w 1988 r. firma konsekwentnie rozwija innowacyjne portfolio swoich produktów, aby zaoferować swoim klientom jak najszersze spektrum rozwiązań dostosowanych do praktycznych potrzeb branży. Odbiorcami systemów zasilających są odlewnie żeliwa i staliwa z automatycznymi maszynami do formowania oraz ręcznymi formierniami.

Bez względu na to, czy wykonano je z materiałów egzotermicznych czy izolacyjnych, zasilacze i otuliny są celowo wybierane przez odlewnie, dążące do zwiększenia wydajności i ogólnej poprawy jakości swoich odlewów.

GTP_Reisers1_240
GTP_Reisers2_240

Zasilacze egzotermiczne i izolacyjne stanowią otwarte lub zamknięte wgłębienia w formie odlewniczej, które napełnia się ciekłym metalem jednocześnie wraz z odlewem. Aby zapobiec kurczeniu się końcowego elementu, zasilacze powinny być dobrane i osadzone w taki sposób, aby ich moduł krzepnięcia był większy niż połączonego z nimi węzła odlewanego elementu. Ze względu na większy moduł krzepnięcia, zasilacz zatrzymuje metal zawarty w środku dłużej w stanie ciekłym, zapewniając w ten sposób czas na wyrównanie niedoboru objętościowego w fazie krzepnięcia elementu. Dzięki temu końcowa faza krzepnięcia następuje w zasilaczu, co zapewnia szczelność odlewu.

Są to zasilacze egzotermiczne i izolacyjne z optymalizacją objętości zasilania, używanie zarówno przy maszynowym, jak i ręcznym formowaniu. Stosując tego typu zasilacze, odlewnik może zapewnić moduł w zakresie od 0,8 cm do 8,0 cm. Ten segment produktów uzupełniony jest szeroką gamą różnych przeponek tak, aby systemy zasilania mogły być idealnie dostosowane do potrzeb naszych klientów. Podstawowe cechy produktu to:

 • wysoce egzotermiczny
 • zapłon sterowany modułem
 • grubościenne
 • wykorzystanie metalu zasilającego do 70%
 • dobre zagęszczenie formy
 • wysoka wytrzymałość do formowania maszynowego
 • resztki materiału łatwo usuwalne przy wytrząsaniu

Typowe zastosowania obejmują: żeliwo modyfikowane, sferoidalne i staliwo, a także metale nieżelazne (wersja ISO bez egzotermii)

Zasilacze te zostały zaprojektowane specjalnie dla trudnych wymagań wysokociśnieniowego formowania na linii. Obejmują samocentrujący się kontur wewnętrzny i umożliwiają punktowe zasilanie newralgicznych miejsc – „POINT-exact” – przy możliwie najmniejszych pozostałościach.

Dzięki sprawdzonemu systemowi modułowemu, zasilacze mogą być dostosowanie do indywidualnego zastosowania, geometrii detalu lub gatunku materiału, poprzez dodanie elementów z bogatego asortymentu akcesoriów. Należą do nich m.in. egzotermiczne płyty redukcyjne i płaskie metalowe dyski, które są dostosowane do modułu zasilaczy. Rozwój dysków ME jako opcja dla zasilaczy punktowych POINT-Risers® pozwala nam na oferowanie klientom systemu zasilania, który został zoptymalizowany pod kątem wszystkich aspektów, w całym procesie produkcji. Dzięki minimalnemu zapotrzebowaniu na miejsce, nawet w przypadku krytycznych konturów modelu (np. kołnierzy, krzywek lub grzbietów) zasilacz można precyzyjnie ustawić na odpowiednim, newralgicznym miejscu podczas planowania układu wlewowego i zasilającego. Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej dysków ME, nie ma problemu nawet przy wysokich zasilaczach usytuowanych przy głowicy prasującej, a optymalne zagęszczanie masy poniżej zasilacza jest zawsze zapewnione. Dysk ME posiada określony punkt zerwania na szyjce zasilacza, który zapewnia bezpieczne usunięcie pozostałości zasilacza znad powierzchni odlewu.

Zastosowanie zasilaczy punktowych POINT-Risers® z dyskami ME umożliwia optymalizację wszystkich obszarów procesu produkcyjnego związanych z zasilaniem. Zazwyczaj zaczyna się to od racjonalnej technologii formowania i kontynuuje poprzez właściwe zasilanie newralgicznych punktów, a kończy na optymalizacji operacji wykańczania i oczyszczania.

Koncepcja zasilacza ECO-Riser opiera się na zasadzie zoptymalizowania działania wysoko egzotermicznych otulin poprzez dodanie warstwy izolacyjnej, która zmniejsza uwalnianie energii egzotermicznej do przylegającego materiału formierskiego i przekierowuje ją do wnętrza otuliny. Ze względu na zrównoważone połączenie masy egzotermicznej wewnątrz otuliny i izolującej zewnętrznej osłony, możliwe jest uzyskanie o 20% większego modułu o tej samej geometrii (zewnętrzna średnica i wysokość).

Wyniki pomiarów ze środka wnętrza otuliny pokazują podwyższenie punktu krzepnięcia w porównaniu z konwencjonalnymi otulinami egzotermicznymi. Z tego powodu zasilacz ECO-Riser jest idealny do umieszczenia tam, gdzie jest ograniczona przestrzeń lub wymagana jest wysoka niezawodność procesu podczas odlewania. W tym przypadku ciepło wydzielane przez otulinę jest znacząco mniejsze, pomimo większej efektywności. W wyniku tego zasilacz ECO-Riser szczególnie dobrze nadaje się do pozycjonowania w rdzeniach z ograniczoną objętością piasku lub w pobliżu sąsiednich sekcji odlewu. Dzięki zastosowaniu izolacji, można uniknąć selektywnego ogrzewania poszczególnych części rdzeni zapobiegając porowatościom wtórnym. Korzyści te można również odnieść do form. Otuliny można ustawić znacznie bliżej krytycznych konturów modelu, co zapewnia zasilanie newralgicznych miejsc i utrzymanie modułu.

W ramach najnowszych osiągnięć, otuliny ECO-Risers są również dostępne w wersji PX-ME z metaliczną przeponą. Oznacza to, że oszczędzające przestrzeń zasilanie może być połączone z zoptymalizowanymi kosztami oczyszczania.

Są to zasilacze składające się z wewnętrznej nasadki ze stałą objętością zasilania i zewnętrznej otuliny ochronnej. Taki układ przyczynia się do optymalnej kompresji masy pod zasilaczem podczas formowania. Podstawowe zalety produktu to:

 • Mała powierzchnia kontaktu
 • Podgrzewana szyjka zasilacza
 • Określona objętość zasilacza
 • Wstępnie zdefiniowany punkt zerwania
 • Prosta technika formowania z samocentrującym kołkiem/pinem
 • Długa prowadnica zapewnia niezawodność procesu podczas formowania
 • Połączenie egzotermiki i izolacji gwarantuje niezawodną i optymalną wydajność zasialania
 • Niskofluorowy (FA) lub wolny od fluoru (FF)
 • Nadaje się do wysokociśnieniowych linii do formierskich
 • Wykorzystanie metalu zasilającego 50 – 70%

Typowe zastosowania obejmują: żeliwo modyfikowane i sferoidalne, staliwo oraz metale nieżelazne

Są to otuliny z podgrzewaną szyjką zasilacza dla najmniejszych powierzchni przyłączenia i optymalną kompresją materiału pod zasilaczem.
Podstawowe cechy produktu to:

 • Wykonanie egzotermiczne lub izolacyjne
 • W technologii „cold box” lub silikatowej (szkło wodne)
 • Punktowa szyjka zasilacza
 • Wykorzystanie metalu zasilającego 60-70%
 • Nadaje się do linii formujących pod wysokim ciśnieniem
 • Niskofluorowy (FA) lub wolny od fluoru (FF)
 • Prosta technika formowania
 • Zwarte opakowanie

Typowe zastosowania obejmują: żeliwo modyfikowane i sferoidalne

W zakresie otulin egzotermicznych/izolacyjnych oferujemy znormalizowany asortyment produktów, obejmujący różne materiały zasilaczy oraz różnorodną geometrię przeponek, aby zapewnić odlewom szeroką gamę potencjalnych zastosowań. Oprócz zastosowania do ręcznego formowania, otuliny mogą być stosowane w formowaniu automatycznym lub przy precyzyjnym dopasowaniu.

Zachowując różnorodność modułów i specyficzną geometrię, otuliny możemy podzielić na następujące główne typy:

 • “KCX” and “KX” – otuliny samocentrujące pod czpienie
 • “KCX/W” and “KX/W” – otuliny ze stożkiem Williamsa
 • “TK” – otuliny TURBO (silnie egzotermiczne) z długim stożkiem Williamsa
 • “OKX” – otuliny owalne
 • Otuliny z okrągłymi lub owalnymi przeponami/pierścieniami oddzielającymi
 • Otuliny z przeponami/pierścieniami oddzielającymi o specjalnym, zdefiniowanym kształcie

Typowe zastosowania obejmują: żeliwo modyfikowane i sferoidalne oraz staliwo. Zastosowanie otulin izolacyjnych (ISO) pozwala rozszerzyć ten zakres także na metale nieżelazne.

Wykańczanie i czyszczenie odlewów jest krytycznym składnikiem kosztów w odlewniach. W szczególności niezawodne i ekonomiczne usuwanie pozostałości zasilaczy z odlewów stanowi coraz większe wyzwanie dla odlewni. Wystarczająco dużych rozmiarów szyjka zasilacza przyczynia się znacznie do niezawodnego zasilania odlewów. Jednak zwiększają się wówczas nakłady na działania niezbędne do usunięcia pozostałości po nadlewach. Pozycjonowanie zasilaczy we wrażliwych lub trudno dostępnych miejscach również komplikuje proces usuwania.

Oprócz lokalizacji i ograniczenia miejsca kolejnym problemem jest penetracja i spiekanie przeponek z powierzchnią odlewu. Zwiększa to znacznie koszty czyszczenia ponieważ zazwyczaj nie jest możliwe ubijanie lub odłupywanie pozostałości nadlewów bez cięcia lub odpalania.

Z tego powodu firma GTP Schäfer opracowała nową generację przepon CLEANCore®. Przepony te mogą być stosowane indywidualnie wraz z zasilaczami egzotermicznymi THERMO lub konwencjonalnymi cylindrycznymi i zredukowanymi EXO-ISO. Duża odporność materiału przepony na penetrację i spiekanie w połączeniu z korzystnymi właściwościami odbijania zapewnia, że powstaje równomierna powierzchnia odłamania.

GTP_BC_Standard_270prgsv
GTP_BC_CLEANCore_270prgsv

Materiały

Pliki do pobrania:

W celu otrzymania aktualnych informacji na temat dostępności, ilości, dokładnych składów oraz warunków dostaw i płatności, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.